เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกกว่าห้างใหญ่  เครื่องละ  700 - 2,000 บาท   www.ปาราเมศค้าส่ง.com