สามารถโทรติดต่อ สั่งซื้อได้ที่ โทร 0912424467  www.ปาราเมศค้าส่ง.com
เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกกว่าห้างใหญ่  เครื่องละ  700 - 2,000 บาท   www.ปาราเมศค้าส่ง.com